ابتکار «شان شویه»
2024/05/01 12:50:40

چین بیش از 100 میلیون مو (حدود 6.7 میلیون هکتار) زمین را تحت ابتکار شان شویی بازسازی کرده است. این ابتکار زیست محیطی راهی برای اصلاح و بازسازی بیش از ۱۰ میلیون هکتار اراضی طبیعی در سراسر کشور تا سال ۲۰۳۰ است که شامل کوه ها، جنگل‌ها، دشت‌ها و آبراه‌ها خواهد بود. 

  • 2024/05/01 12:50:40
  • GMT+08:00
  • /