میناهای تاج‌دار «نان جینگ»
2024/04/30 12:44:18

یک دسته مرغ مینای تاج دار در شهر «نان جینگ» استان جیانگ سو روی شاخه ها نشسته‌اند و مشغول خنک کردن خودشان هستند. این پرندگان علاوه بر تاجی که روی پیشانی دارند هم می توانند آواز بخوانند و هم "صحبت" کنند و اگر به اندازه کافی خوش شانس باشید  ممکن است از نزدیک صدای آنها را بشنوید.

  • 2024/04/30 12:44:18
  • GMT+08:00
  • /