پرورش «ابلونی» در خلیج «آی لون»
2024/04/29 21:39:12

با گرم شدن دمای هوا، پرورش دهندگان آبزیان موسوم به «ابلونی» در خلیج «آی لون» در «رونگ چنگ»، استان «شان دونگ» در شرق چین، گونه‌هایی را که از استان فوجیان در جنوب شرق چین با خود آورد‌ه اند در این مناطق پرورشی رها خواهند کرد. 

  • 2024/04/29 21:39:12
  • GMT+08:00
  • /