بهشت گل در «چونگ چینگ»
2024/04/29 12:33:58

در این روزهای بهاری شما هم می‌توانید با پوشیدن جامه‌های سنتی بهشت گل‌های رز در شهر چونگ چینگ در جنوب غربی چین بروید و همراه با قدم زدن در میان این گل‌ها برای خودتان خاطرات شیرین ثبت کنید. 

  • 2024/04/29 12:33:58
  • GMT+08:00
  • /