بازار شبانه «جِن دینگ»
2024/04/27 17:28:52

این بازار شبانه در شی جیا جوانگ استان هه بی در شمال چین با صدها غرفه ی رنگارنگ و غذاهای خوشمزه نظر بسیاری از بازدید کنندگان را به خود جلب می کند.

  • 2024/04/27 17:28:52
  • GMT+08:00
  • /