باغ‌های چای روی بام‌ها در شهر «هانگ جو»
2024/04/26 21:22:28

باغ های چای روی پشت بام یک ساختمان یازده طبقه در شهر هانگ جو، مرکز استان جه جیانگ در شرق چین، منظره شهر را برای ساکنان آن سرسبز کرده است. این باغ های چای مشهور «لونگ جینگ دریاچه غربی»  از نظر زیست محیطی نیز با فضای شهری سازگار هستند زیرا می‌توانند با جلوگیری از تابش نور خورشید، موجب کاهش مصرف انرژی و انتشار کربن از ساختمان‌ها شوند.

 

  • 2024/04/26 21:22:28
  • GMT+08:00
  • /