جنگل سنگی رودخانه زرد
2024/04/25 11:13:42

این منظره عجیب از اشکال شگفت‌انگیز که طی بیش از 4 میلیون سال به دلیل تحرکات زمین شکل گرفته، با استالاگمیت‌ها، ستون های سنگی و مناظر بیابانی خود هر بیننده‌ای را به حیرت وامی‌دارد. 

  • 2024/04/25 11:13:42
  • GMT+08:00
  • /