پل «لینگ دینگ یانگ»
2024/04/25 19:18:00

این پل در مسیر پروژه کلیدی «پیوند شنجن و جونگ شان» در استان گوانگ دونگ واقع در جنوب چین، در همایش بین‌المللی پل‌سازی سال ۲۰۲۴ موفق به دریافت نشان جورج ریچاردسون شد که به عنوان "جایزه نوبل پل‌سازی" شناخته می‌شود. در عین حال این اولین پل استان گوانگ دونگ است که برنده این جایزه می شود.

  • 2024/04/25 19:18:00
  • GMT+08:00
  • /