آبشار «چی شوئه»
2024/04/25 15:15:26

این آبشار با ارتفاع 76 و عرض 80 متر در امتداد رود یانگ تسه و در منطقه دانشیا از فراز صخره‌ها جاری می‌شود و همه را غرق تماشای شکوه و عظمت خود می کند.

  • 2024/04/25 15:15:26
  • GMT+08:00
  • /