باغ گیاه شناسی «تای یوان»
2024/04/25 11:11:48

باغ گیاه شناسی تای یوان در استان «شان شی» واقع در شمال چین با سبک معماری منحصر به فرد و آینده‌گرای خود، شبیه به یک فیلم علمی تخیلی است!

  • 2024/04/25 11:11:48
  • GMT+08:00
  • /