تاکید نخست وزیر چین بر ساخت بازار سرمایه/ اهمیت حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران کوچک
2024/04/23 14:57:17

روز دوشنبه 22 آوریل، لی چیانگ نخست وزیر چین تاکید کرد که باید ساخت یک بازار سرمایه ایمن، استاندارد، شفاف، باز، پویا و انعطاف پذیر تسریع شود و نقش کارکردی بازار سرمایه بهتر ایفا گردد. او افزود دراین مسیر، ساخت کشور قدرتمند مالی ترویج شود تا به وضعیت کلی مدرنیزاسیون به سبک چینی خدمت کند.

لی چیانگ در جلسه ویژه ای که در این روز توسط شورای دولتی برگزار شد، سخنرانی ایراد کرد. در این نشست راه های گسترش اصلاحات بازار سرمایه و کمک به توسعه پایدار و سالم بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت.

دراین باره باید اشاره داشت که در اوایل ماه جاری، شورای دولتی چین دستورالعملی را برای تقویت نظارت بر بازار سرمایه برای جلوگیری از ریسکها و ارتقای توسعه با کیفیت بالای بازار سرمایه صادر کرد. نخست وزیر چین گفت: باید با استفاده از اجرای سند یاد شده به عنوان فرصتی، به ارتقای اصلاح و توسعه بازار سرمایه کمک کرد. باید برای بهبود کیفیت شرکت سهامی عمومی تلاش کرد و دسترسی شرکتها به بورس را به طور جدی کنترل کرد و آگاهی شرکت های سهامی عمومی را برای سوددهی به سرمایه گذاران تقویت بخشید و ارزش سرمایه گذاری را افزایش داد. وی همچنین بر تکمیل و تقویت نظارت بر بازار سرمایه و تقویت مجازات تخلفات از قوانین و مقررات و تقویت حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران کوچک و متوسط و ایجاد فضای بازار باز و عادلانه تاکید کرد.

  • 2024/04/23 14:57:17
  • GMT+08:00
  • /