پیوند «شن جن و جونگ شان»
2024/04/23 15:50:05

این راه ارتباطی یک پروژه مهم حمل و نقل در منطقه خلیج بزرگ در جنوب چین است که آزمایش های تحمل میزان بار پل با قرار گرفتن حداکثر 136 کامیون با وزن 5000 تن آغاز شده است. این پروژه بزرگراهی 24 کیلومتری از دریا عبور می‌کند و با افتتاح آن در سال جاری زمان سفر بین این دو نقطه را از 2 ساعت به 30 دقیقه کاهش می دهد.

  • 2024/04/23 15:50:05
  • GMT+08:00
  • /