رشد ثبت اختراعات صنعتی در چین/‌نرخ صنعتی شدن پتنت اختراع چین به ۳۹.۶ درصد رسید
2024/04/22 15:39:41

«گزارش بررسی ثبت اختراع ۲۰۲۳ چین» که اخیراً توسط  اداره ملی مالکیت معنوی چین منتشر شده است نشان می دهد که در سال ۲۰۲۳، نرخ صنعتی شدن پتنت اختراع چین به ۳۹.۶ درصد رسید که نسبت به سال قبل ۲.۹ درصد افزایش داشت و برای پنج سال متوالی به طور پیوسته افزایش یافته است.

براساس این آمار، به عنوان بدنه اصلی نوآوری، نرخ صنعتی شدن پتنت اختراع  شرکت های چینی به ۵۱.۳ درصد رسید که نسبت به سال قبل ۳.۲ درصد افزایش داشت. درآمد حاصل از صنعتی شدن پتنت اختراع به طور پیوسته افزایش یافته است. 

در سال ۲۰۲۳، متوسط درآمد حاصل از ثبت اختراعات صنعتی توسط شرکت ها به ۸.۲۹۶ میلیون یوان در هر قطعه رسید که نسبت به سال قبل ۳.۸ درصد افزایش داشته است. نسبت حل مشکلات تحقیقاتی فناوری کلیدی یا قطعات اصلی از طریق همکاری صنعت، دانشگاه و پژوهش به ۵۶.۱ درصد رسید که نشان می دهد همکاری صنعت-دانشگاه-پژوهش نقش مهمی در تحقق فناوری های اصلی کلیدی دارد. همچنین این آمار گویای افزایش قابل توجه همکاری ها میان صنعت و دانشگاه و پژوهش دارد.


  • 2024/04/22 15:39:41
  • GMT+08:00
  • /