گلخانه‌های پیشرفته «آیکول»
2024/04/22 10:41:32

مهارگول آهمت، یکی از کارکنان پایگاه تولید سبزیجات در شهر آیکول در ناحیه آکسو منطقه شین جیانگ در شمال غربی چین می‌گوید: "امکانات خودکار گلخانه‌ها بیشتر کارها را انجام می دهند و تنها کاری که باید انجام بدهم این است که آنها را روشن و یا خاموش کنم."

  • 2024/04/22 10:41:32
  • GMT+08:00
  • /