شکوفه های هلو و زردآلو در دیوار چین
2024/04/21 11:31:51

شکوفه های هلو و زردآلو در فصل بهار جان تازه ای به دیوار بزرگ با شکوه دیرینه در منطقه یانکینگ پکن می بخشد.

  • 2024/04/21 11:31:51
  • GMT+08:00
  • /