ارزش صندوق عرضه عمومی چین به 29.2 تریلیون یوان رسید
2024/04/21 09:34:02

داده‌های «انجمن مدیریت دارایی چین» نشان می‌دهد تا پایان ماه مارس، دارایی تحت مدیریت صندوق‌های عرضه عمومی چین به 29.2 تریلیون یوان (4.11 تریلیون دلار) رسیده است.

این داده‌ها نشان می‌دهند رقم مذکور در مقایسه با پایان فوریه امسال (29.3 تریلیون یوان) شاهد افت بوده است. 

از 146 شرکت تحت مدیریت این صندوق، 49 شرکت با سرمایه خارجی و 97 شرکت با سرمایه داخلی هستند.

 

  • 2024/04/21 09:34:02
  • GMT+08:00
  • /