نقش شانگهای در جابجایی قطارهای چین-اروپا + تصاویر
2024/04/21 10:28:28

قطار باری حامل 110 کانتینر استاندارد روز جمعه 19 آوریل (31 فروردین) از ایستگاه «مینهانگ» در شانگهای حرکت کرد و به این ترتیب این خط ریلی از زمان راه اندازی قطار باری چین-اروپا در سپتامبر 2021، 200 قطار باری چین-اروپا را جابجا کرده است.

تصاویر حاضر را عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» در تاریخ 19 آوریل در ایستگاه مینهانگ گرفته است.

 


  • 2024/04/21 10:28:28
  • GMT+08:00
  • /