مسابقه اسب دوانی در شین جیانگ
2024/04/21 15:33:37

در فصل بهار در شهرستان های مختلف در منطقه شین جیانگ در شمال غربی چین، رویدادهایی مانند مسابقه اسب دوانی برگزار کرده اند و گردشگران را از سراسر جهان به خود جذب می کنند.

  • 2024/04/21 15:33:37
  • GMT+08:00
  • /