اهدای نشان افتخار به فضانوردان «شن جوئو ۱۶»
2024/04/19 14:44:07

سه فضانورد حاضر در مأموریت فضاپیمای شن جوئو ۱۶ چین، روز پنجشنبه ۱۸ آوریل طی مراسمی به دلیل خدمات خود به برنامه‌های فضایی چین نشان افتخار دریافت کردند.

از میان این فضانوردان، «جینگ های پنگ» با اهدای نشان ویژه دستاوردهای هوافضایی مورد تقدیر قرار گرفت و «جو یانگ جو» و «گویه های چائو» نیز نشان درجه سه دستاوردهای هوافضایی و عنوان افتخاری "فضانورد قهرمانان" را دریافت کردند.

این جوایز توسط کمیته مرکزی حزب کمونیست، شورای دولتی و کمیسیون نظامی مرکزی چین به فضانوردان شن جوئو ۱۶ اهدا شد.

سفینه فضایی شن جوئو ۱۶ در تاریخ 30 مه 2023 به فضا پرتاب شد و پس از اتصال به ماژول اصلی ایستگاه فضایی تیان هه چین، فضانوردان آن به مدت پنج ماه در ایستگاه فضایی اقامت کردند.

آنها در طول مدت اقامت خود، یک بار از ایستگاه فضایی خارج شدند، یک کلاس زنده را از ایستگاه فضایی برگزار کردند و در کنار مجموعه ای از آزمایش های علمی فضایی، آزمایش هایی را نیز درمورد بارگیری در مدار انجام دادند.

  • 2024/04/19 14:44:07
  • GMT+08:00
  • /