وزیر خارجه چین:واشنگتن نگاه ابزاری به قوانین بین المللی دارد/ آمریکا در رعایت قوانین حق ویژه ای ندارد
2024/04/18 19:18:51

وانگ یی، عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و وزیر خارجه چین روز پنجشنبه ۱۸ آوریل در جاکارتا با «رتنو مارسودی» همتای اندونزیای خود یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک را برگزار کردند.

در این کنفرانس مطبوعاتی وزیر خارجه چین در پاسخ به سوالی مبنی بر مواضع چین در «خواستار جامعه جهانی از دستیابی به آتش بس فوری نوار غزه و نقش موثر شورای امنیت سازمان ملل» اظهار کرد: درگیری های نوار غزه به شش ماه ادامه یافت و باعث یک تراژدی بشردوستانه نادر در قرن بیست و یکم شده است. شورای امنیت سازمان ملل با توجه به درخواست جامعه جهانی بارها به بررسی پیش نویس قطعنامه آتش بس در غزه پرداخته اما آمریکا بارها آن را وتو کرد. اخیراً شورای امنیت برای اولین بار قطعنامه 2728 برای تحقق آتش بس فوری نوار غزه را تصویب کرد که آمریکا به این قطعنامه، رای ممتنع داده و این قطعنامه را غیر الزام آور خواند. این ادعای آمریکا جهان را شوکه کرد و بار دیگر ذهنیت هژمونیک این کشور را آشکار کرد. از نظر واشنگتن، قوانین بین المللی فقط ابزاری است که در وقت به درد خود می خورد قابل استفاده است و در غیر این صورت می توان آن را دور انداخت.

وزیر خارجه چین همچنین گفت: ایالات متحده همواره مدعی پایبندی به "نظم بین المللی مربوط به قوانین" بوده و بزرگترین قانون جهان اهداف و أصول اصلی منشور ملل متحد از جمله قطعنامه های شورای امنیت است. شورای امنیت به عنوان هسته مکانیزم امنیت جمعی، نمی تواند به ابزاری برای بازی های ژئوپلیتیکی کشورها تبدیل شود، چه رسد به صحنه ای برای عملیات هژمونی قدرتمند. در رعایت قوانین بین المللی، از جمله مقررات شورای امنیت، سازمان ملل «پرونده استثنا» نداشته و آمریکا نیز«حق ویژه ای» ندارد.


  • 2024/04/18 19:18:51
  • GMT+08:00
  • /