برگزاری نمایشگاه بین‌المللی باغبانی 2024 از 7 اردیبهشت
2024/04/17 09:37:32

«نمایشگاه بین‌المللی باغبانی 2024 چنگدو» قرار است از 26 آوریل (7 اردیبهشت) تا 28 اکتبر (7 آبان) در شهر «چنگدو» استان «سی‌چوان» (جنوب غربی چین) برگزار شود.

طی این نمایشگاه بیش از دو هزار رویداد و فعالیت فرهنگی برگزار خواهد شد.

تصاویر حاضر را عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» از نمایشگاه بینالمللی باغبانی 2024 چنگدو گرفته است.

  • 2024/04/17 09:37:32
  • GMT+08:00
  • /