اشک‌های آبی سواحل «پینگ تان»
2024/04/17 20:10:02

جلبک‌های زیست نوری یا بیولومینانس در امتداد سواحل پینگ تان، استان فوجیان در جنوب شرقی چین مانند قطره های آبی رنگ اشک می‌درخشند. 

  • 2024/04/17 20:10:02
  • GMT+08:00
  • /