چین اقدامات لازم برای دفاع قاطعانه از حاکمیت ارضی و حقوق و منافع دریایی خود را ادامه خواهد داد
2024/04/17 16:37:37

«لین جیان» سخنگوی وزارت خارجه چین، روز چهارشنبه 17 آوریل در یک کنفرانس مطبوعاتی و در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری رزمایش مشترک آمریکا و فیلیپین در هفته آینده  اظهار کرد که در مورد همکاری نظامی فیلیپین و ایالات متحده، چین بارها موضع روشن خود را اعلام کرده است. فیلیپین باید به خوبی آگاه باشد که کشیدن کشورهای خارج از منطقه برای قدرت‌نمایی و برانگیختن رویارویی در دریای جنوبی چین تنها باعث تشدید تنش و تضعیف ثبات منطقه خواهد شد. تلاش برای استفاده از نیروهای خارجی برای حفظ به اصطلاح امنیت خود منجر به ناامنی بیشتر و یا حتی تبدیل شدن به مهره دیگران می شود. ما از فیلیپین می‌خواهیم از ایجاد مشکل و انجام اقدامات تحر‌یک‌آمیز در دریای جنوبی چین دست بردارد و از کشورهای مرتبط خارج از منطقه نیز درخواست می‌کنیم که از تحریک به رویارویی در دریای جنوبی چین خودداری کنند. چین همچنان با اتخاذ تدابیر لازم به دفاع قاطعانه از حاکمیت ارضی و حقوق و منافع دریایی خود و حفظ صلح و ثبات در دریای جنوبی چین ادامه خواهد داد.

  • 2024/04/17 16:37:37
  • GMT+08:00
  • /