واکنش وزارت امور خارجه چین نسبت به یک سند دولتی ژاپن در مورد به اصطلاح «تهدید چین»
2024/04/17 11:05:06

«لین جیان» سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سه شنبه شانزدهم آوریل در کنفرانس مطبوعاتی این وزارت در رابطه با موارد مطرح شده در «کتاب آبی دیپلماتیک» ۲۰۲۴ ژاپن گفت: این سند دولتی ژاپن کلیشه های سیاه‌نمایی، متهم کردن و اغراق در مورد به اصطلاح «تهدید چین» را دنبال می کند که ادعایی غیر منطقی است. چین به شدت با دخالت در امور داخلی خود مخالف است.

لین جیان گفت، در نوامبر سال گذشته، رهبران چین و ژاپن طی دیدار خود در سانفرانسیسکو، بر قرار گرفتن موقعیت روابط دو کشور در جهت ارتقای جامع به سطح روابط راهبردی و منافع متقابل دوجانبه تاکید کردند که یک راهنمای سیاسی مهم را برای بهبود و توسعه دو کشور ارائه کرد.

وی افزود، چین از ژاپن می‌خواهد با اصلاح شیوه‌های اشتباه خود، از تحریک در جهت ایجاد تقابل اردوگاه‌های دست بردارد، «روابط راهبردی و منافع متقابل» دو کشور را راهنمای توسعه روابط دوجانبه قرار دهد و به سمتی حرکت کند که باعث ایجاد روابط باثبات و سازنده برای دو کشور منجر شود و الزامات دوران جدید را برآورده کند.

  • 2024/04/17 11:05:06
  • GMT+08:00
  • /