پایگاه تولید هلیکوپتر بدون سرنشین در هاربین
2024/04/17 11:06:51

این پایگاه صنعتی تولید هلیکوپترهای بدون سرنشین در شهر هاربین واقع در شمال شرقی چین با مجموع سرمایه گذاری حدود 353 میلیون دلار آمریکا راه اندازی شده و انتظار می رود پس از تکمیل در سال 2027 ارزش خروجی سالانه آن حدود 138 میلیون دلار باشد. 

  • 2024/04/17 11:06:51
  • GMT+08:00
  • /