نمایشگاه آثار نقاشی هنرمندان چینی و اسپانیایی در مادرید از دریچه دوربین
2024/04/16 08:51:50

اخیرا نمایشگاهی با نقاشی‌های رنگ روغن معاصر از هنرمندان چینی و اسپانیایی در مادرید برگزار شده است.

تصاویر حاضر را عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» در تاریخ 12 آوریل (24 فروردین) گرفته است. 

 
  • 2024/04/16 08:51:50
  • GMT+08:00
  • /