بگونیاهای پارک «وو لونگ تان»
2024/04/14 16:49:54

با باز شدن شکوفه های بگونیا در پارک وو لونگ تان شهر #جینان یک نمای زیبای #بهاری با شکوفه های صورتی در جلو و پس زمینه ای از آب های شفاف و زیبا شکل گرفته است.

  • 2024/04/14 16:49:54
  • GMT+08:00
  • /