برگزاری جشنواره آ‌ب پاشی در استان «یون‌نان» به روایت تصاویر
2024/04/14 08:59:16

جشنواره آب پاشی یکی از مهم‌ترین جشنواره‌هایی است که توسط مردم «دای» و «دِآنگ» در ناحیه خودمختار «دوهونگ دای و جنگ‌پو» واقع در استان «یون‌نان» (جنوب غربی چین) برگزار می‌شود.

طی این جشنواره مردم به سوی یکدیگر آب می‌پاشند و آرزوی شادی و خوشبختی می‌کنند.

جشنواره امسال روز جمعه آغاز شد و شنبه 13 آوریل (25 فروردین) به کار خود پایان داد.

تصاویر حاضر را عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» در تاریخ 12 آوریل (24 فروردین) گرفته است.

 

  • 2024/04/14 08:59:16
  • GMT+08:00
  • /