برداشت ریشه نیلوفر آبی در «لیان یونگ گانگ»
2024/04/14 14:48:42

اهالی لیان یونگ گانگ دراستان جیانگ سو واقع در شرق چین با هدایت دولت محلی و به منظور استفاده از مزایای جغرافیایی این منطقه اقدام به کاشت ریشه نیلوفر آبی کرده اند که محصول  فراوان اکنون به خوبی نیاز بازار را تأمین می‌کند.

  • 2024/04/14 14:48:42
  • GMT+08:00
  • /