پل «لونگ لی»
2024/04/13 20:47:19

این تصاویر از نمای هوایی پل رود لونگ لی در استان گویی جوئو را نشان می‌دهد که با طول بیش از 1200 متر شکوه مهندسی خود را به رخ می‌کشد.

  • 2024/04/13 20:47:19
  • GMT+08:00
  • /