برداشت خیار دریایی در «رونگ چنگ»
2024/04/13 17:45:52

مردم شهر رونگ چنگ استان «شان دونگ» در شرق چین به استقبال یک فصل پربار برداشت خیار دریایی رفته اند. این شهر حدود یک هفتم خیار دریایی مورد نیاز در چین را تامین می ‌کند.

  • 2024/04/13 17:45:52
  • GMT+08:00
  • /