«جشنواره سان‌یوئه‌سان» در جنوب چین + تصاویر
2024/04/13 09:12:35

مردم گروه قومی «جوانگ» در منطقه خودمختار «گوانگ‌شی جوانگ» (جنوب چین) در سومین روز ماه سوم قمری چین با پوشیدن لباس‌های سنتی و برگزاری سرگرمی‌های سنتی، «جشنواره سان‌یوئه‌سان» را جشن می‌گیرند.

جشنواره سان‌یوئه‌سان امسال 11 آوریل (23 فروردین) برگزار شد.

تصاویر حاضر را عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» در تاریخ 10 آوریل (22 فروردین) گرفته است.


 

  • 2024/04/13 09:12:35
  • GMT+08:00
  • /