استقبال اعضای سازمان تجارت جهانی از پیشنهاد چین/ دولت چین: همکاری ها در زمینه تجارت محصولات فناوری اطلاعات افزایش یابد
2024/04/12 11:13:55

روز پنج‌شنبه 11 آوریل، چین «پیشنهاد حفظ عملکرد خوب پروتکل فناوری اطلاعاتی و افزایش ارتباط آن» را به سازمان تجارت جهانی ارائه کرد و خواستار تقویت همکاری در تجارت محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات شد که با ارزیابی مثبت گسترده اعضا مواجه شد.

دولت چین خاطرنشان کرده که «پروتکل فناوری اطلاعاتی» یک محیط تجارت جهانی باز، شفاف و قابل پیش بینی را برای تجارت محصولات فناوری اطلاعاتی فراهم کرده، میزان تجارت این محصولات و گسترش فناوری های مرتبط را به شدت ارتقا داده است. در سال‌های اخیر، صنعت جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت توسعه یافته است و همه طرف‌ها از اعضای سازمان تجارت جهانی انتظار دارند همکاری‌ها را بیشتر تقویت کند و تجارت محصولات مرتبط را بیشتر کسترش دهد. به این منظور، چین توصیه می کند که سازمان تجارت جهانی هر سال گزارش تجارت جهانی در مورد محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات منتشر کند و برای رفع موانع تجاری برای محصولات مرتبط تلاش کند.

اعضای سازمان تجارت جهانی پیشنهاد چینی را مثبت ارزیابی کردند و معتقد بودند که این پیشنهاد سازنده و مثبت است و مایل به بحث بیشتر و اصلاح کار مرتبط با طرف چینی هستند.

  • 2024/04/12 11:13:55
  • GMT+08:00
  • /