جشن «هوآ جائو»
2024/04/12 16:41:25

هر سال در فصل بهار این جشن با مجموعه ای از فعالیت های. مختلف در شهر «چانگ چون»، استان «جی لین» در شمال شرقی چین برگزار می‌شود.

  • 2024/04/12 16:41:25
  • GMT+08:00
  • /