شکست شورای امنیت در رسیدن به «اجماع» درباره عضویت فلسطین در سازمان ملل
2024/04/12 09:12:21

به گفته رئیس شورای امنیت سازمان ملل، اعضای این شورای روز پنجشنبه در مورد درخواست فلسطین برای عضویت کامل و دائمی در سازمان ملل نتوانستند به اجماع برسند.

ونسا فریزر، نماینده کشور مالت در سازمان ملل و رئیس دوره ای شورای امنیت در ماه آوریل  گفت: با وجود آنکه در جلسه پشت درهای بسته شورا «هیچ اجماعی» به دست نیامد، اکثر اعضا به وضوح با ادامه عضویت فلسطین موافق هستند.»

 

  • 2024/04/12 09:12:21
  • GMT+08:00
  • /