سخنگوی وزارت دفاع چین: به فیلیپین اجازه ادامه مشکل‌سازی‌های غیرمنطقی را نخواهیم داد
2024/04/12 17:03:18

سخنگوی وزارت دفاع چین گفت، چین هرگز به دیگر کشورها زورگویی نمی‌کند اما هرگز نیز اجازه نخواهد داد که فیلیپین مشکل‌سازی‌های غیر منطقی خود را ادامه دهد و ارتش چین به تعهدات خود در مورد مسائل مربوط به حاکمیت و امنیت ملی کشور عمل خواهد کرد.

وو چیان روز جمعه به وقت پکن در نشست خبری وزارت دفاع چین و در پاسخ به پرسشی درباره رزمایش دریایی مشترک اخیر آمریکا، ژاپن، استرالیا و فیلیپین و تاکید مجدد آمریکا بر فعال شدن «معاهده دفاع متقابل ایالات متحده و فیلیپین» در صورت هدف حمله قرار گرفتن هواپیماها، کشتی ها یا نیروهای مسلح فیلیپین این اظهارات را بیان کرد.

این سخنگو گفت، چین همواره بر این باور است که هیچ یک از همکاری‌های دفاعی بین کشورها نباید کشور خاص دیگری را هدف قرار دهد و به صلح و ثبات منطقه آسیب برساند. اقدامات مربوطه چین در دریای جنوبی چین، منطقی، قانونی و غیرقابل انتقاد هستند؛ برعکس، برخی از کشورهای خارج از منطقه اغلب کشتی‌ها و هواپیماهای خود را برای قدرتنمایی به دریای جنوبی چین می‌فرستند و متحدان خود را برای ایجاد یک «دایره کوچک» ضد چینی تشویق می‌کنند و حتی با مطرح کردن بحث مثلا «فعال شدن معاهده دفاع متقابل» می‌خواهند چین را بترسانند که رفتاری غیرمسئولانه و بسیار خطرناک است.

این سخنگو افزود، دریای جنوبی چین خانه مشترک کشورهای منطقه است. ما همواره حامی برخورد صحیح با اختلافات، از طریق گفتگو و رایزنی هستیم و قاطعانه با مداخله نیروهای خارجی و اقدامات و مشکل‌سازی‌های تحریک آمیز با هدف ایجاد تنش در منطقه مخالفت می کنیم. فیلیپین اخیرا از یک سو ضمن وارد کردن نیروهای خارجی به مساله، اقدام به نقض حق حاکمیت چین بر جزایر و صخره های «نان‌شا» کرده و از سوی دیگر، با روی آوردن به دستگاه تبلیغاتی خود، در حال دامن زدن به بحث «قلدری چین» است تا خود را با یک چهره آسیب دیده به جهان نشان بدهد که قطعا با مخالفت چین روبرو می‌شود.

«وو» با اشاره به لزوم تکیه به عقل و منطق به جای مقایسه وسعت کشورها در مسائل مربوط به دریای جنوبی چین گفت، هرگز به دیگر کشورها زورگویی نمی‌کند اما هرگز نیز اجازه نخواهد داد که فیلیپین مشکل‌سازی‌های غیر منطقی خود را ادامه دهد و ارتش چین به تعهدات خود در مورد مسائل مربوط به حاکمیت و امنیت ملی کشور عمل خواهد کرد.

  • 2024/04/12 17:03:18
  • GMT+08:00
  • /