پیش بینی ادامه روند رشد اقتصاد چین /گلدمن ساکس : رشد اقتصادی چین فراتر از حد انتظار بوده
2024/04/12 11:28:40

شان هوی، اقتصاددان ارشد گلدمن ساکس چین و تیم او اخیراً با انتشار گزارش تحقیقاتی اعلام کرد که به دلیل عملکرد قوی صنعت تولید، پیش‌بینی‌های رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه اول و کل سال چین را تغییر داده اند و بر این مسئله تاکید دارند که این رقم رشد از تخمین های قبلی بیشتر است.

گزارش فوق معتقد است که داده‌های چین از ژانویه تا فوریه عموما فراتر از انتظارات بوده و شاخص مدیران خرید صنعت تولید (PMI) در ماه مارس بالاتر از اجماع بازار بوده است و در این ضمن، داده های اخیر مربوطه نیز انعطاف پذیری و استقامت اقتصاد را منعکس کرده است. بدین سبب، گلدمن ساکس روند رشد اقتصادی چین را مجددا ارزیابی کرده و پیش‌بینی نرخ رشد جی دی پی واقعی چین را بر این اساس تخمین زده است.

بر اساس محاسبات این تیم، حدود دو سوم از بهبود 1.7 درصدی PMI چین در ماه مارس مربوط به عوامل فصلی بوده و یک سوم باقی مانده نشان دهنده بهبود نیروی محرکه رشد صنایع تولید نسبت به ماه قبل است.

بر این اساس، تیم اقتصاد کلان گلدمن ساکس پیش بینی نرخ رشد جی دی پی واقعی چین در سه ماهه اول در مقایسه با سه ماهه چهارم سال 2023 را ارتقا داده و پیش بینی رشد جی دی پی کل سال چین در سال 2024 نیز از 4.8 درصد به 5.0 درصد افزایش داد.

 بر اساس این گزارش، نظر کلی بخش تحقیقات گلدمن ساکس در مورد رشد اقتصادی چین تغییر نکرده است و چین احتمالاً به هدف رشد جی دی پی خود در حدود 5 درصد در سال 2024 دست خواهد یافت.

  • 2024/04/12 11:28:40
  • GMT+08:00
  • /