افراهای رنگارنگ باغ «وو جو»
2024/04/12 20:42:44

برگ‌های قرمز، صورتی و زرد درختان افرا در باغ «وو جو» در شهر «چونگ چینگ»، حال هر بیننده‌ای را خوب می کند.

  • 2024/04/12 20:42:44
  • GMT+08:00
  • /