چرخ و فلک «فولینگ»
2024/04/11 14:35:32

این چرخ و فلک رؤیایی در منطقه فولینگ شهر چونگ چینگ در جنوب غربی چین قرار دارد و با سوار شدن بر آن می‌توان از مناظر زیبا و پوشیده در مه لذت برد.

  • 2024/04/11 14:35:32
  • GMT+08:00
  • /