پرواز جنگنده های ارتش چین در شب
2024/04/11 16:36:47

یک تیپ  از هواپیماهای نیروی هوایی فرماندهی ناحیه شمالی ارتش آزادیبخش خلق چین اخیراً یک پرواز آموزشی شبانه را به پایان رساندند. 

  • 2024/04/11 16:36:47
  • GMT+08:00
  • /