120 مقام خارجی به کنفرانس صلح اوکراین در ماه ژوئن در سوئیس دعوت شدند
2024/04/11 08:35:28

وزارت امور خارجه سوئیس در بیانیه ای اعلام کرد که حدود 120 مقام دولتهای خارجی به کنفرانس صلح اوکراین در ماه ژوئن در سوئیس دعوت خواهند شد.

پیش از این سوئیس اعلام نموده بود که کنفرانسی درباره اوکراین را در ماه ژوئن در بورگنستاک برگزار می کند و در روزهای آینده دعوت نامه هایی را به مقامات کشورهای ارسال خواهد کرد. وزیر خارجه سوئیس همچنین خاطرنشان کرد: روند صلح بدون روسیه امکان پذیر نیست.

در عین حال روسیه بارها اعلام کرده است که قصد ندارد در این نشست شرکت کند.

  • 2024/04/11 08:35:28
  • GMT+08:00
  • /