فصل برداشت در باغات چای شرق چین به روایت تصاویر
2024/04/11 09:54:51

با آمدن فصل بهار باغات چای در سراسر استان «آن‌هوی» (شرق چین) وارد فصل برداشت شده‌اند.

کشاورزان بخش «فی‌شی» شهر «هه‌فی» در استان آن‌هوی این روزها سخت مشغول برداشت چای هستند.

تصاویر حاضر را عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» در تاریخ 9 آوریل (21 فروردین) گرفته است.

 

  • 2024/04/11 09:54:51
  • GMT+08:00
  • /