قطار سرزمین شکوفه‌ها
2024/04/11 20:38:01

همه عاشقان گل و طبیعت، سوار بر این قطار به مقصد سرزمین شکوفه‌ها در پکن حرکت می‌کنند و با آن از کنار بخش‌های مشهور و شگفت‌انگیز #دیواربزرگ چین از جمله «جو یونگ گوان» و «با دا لینگ» می‌گذرند.

  • 2024/04/11 20:38:01
  • GMT+08:00
  • /