آبشار «هو کوئو»
2024/04/10 16:32:04

این آبشار خروشان در مسیر رودخانه زرد، هر سال باعث می‌شود بسیاری از گردشگران به شهرستان «جی شیان»، استان «شان شی» در شمال چین سفر کنند.

  • 2024/04/10 16:32:04
  • GMT+08:00
  • /