شی جین پینگ: فاصله دو سوی تنگه تایوان هیچگاه مانع از رابطه صمیمانه بین هموطنان دو طرف تنگه نمی‌شود
2024/04/10 19:57:53

شی جین پینگ، دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس جمهوری خلق چین، بعد ازظهر روز چهارشنبه دهم آوریل با «ما یینگ جیو» و هیئت همراهش در پکن دیدار کرد.

شی جین پینگ در این دیدار گفت که هموطنان دو طرف تنگه تایوان همه چینی هستند. هیچ کینه‌ای وجود ندارد که قابل حل نباشد، هیچ مسئله ای وجود ندارد که قابل بحث نباشد و هیچ نیرویی نیز وجود ندارد که بتواند ما را از هم جدا کند. فاصله دو سوی تنگه تایوان مانع از روابط صمیمی بین هموطنان در دو طرف تنگه تایوان نخواهد شد. تفاوت در نظام‌ها نمی تواند این واقعیت عینی را تغییر دهد که هر دو طرف تنگه تایوان به یک کشور و یک ملت تعلق دارد. دخالت بیگانگان نمی تواند روند تاریخی اتحاد یک خانواده و یک کشور را متوقف کند. در این مسیر، هموطنان دو سوی تنگه تایوان همیشه در یک مسیر به جلو حرکت می کنند و  دست به دست هم داده و به یکدیگر کمک کرده و می کنند.

  • 2024/04/10 19:57:53
  • GMT+08:00
  • /