سخنگوی وزارت خارجه چین: عزم و توانایی چین برای حفظ جایگاه اعتبارات دولتی تغییر نخواهد کرد
2024/04/10 17:03:31

روز چهارشنبه 10 آوریل، در کنفرانس مطبوعاتی وزارت امور خارجه چین این پرسش مطرح شد که در گزارش جدید رتبه‌بندی فیچ، با وجود حفظ رتبه چین، دورنمای آن از «پایدار» به «منفی» تغییر داده شده، نظر چین چیست؟

«مائو نینگ» سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: وزارت دارایی چین به این موضوع پاسخ داده است. من هم به شما می‌گویم که رویکرد اساسی رشد اقتصادی چین در بلندمدت تغییر نکرده و عزم و توانایی چین برای حفظ جایگاه اعتبارات دولتی نیز تغییر نخواهد کرد.

  • 2024/04/10 17:03:31
  • GMT+08:00
  • /