جوان ۳۷ ساله نخست وزیر ایرلند شد
2024/04/10 09:49:30

پارلمان ایرلند با ۸۸ رای سیمون هریس ۳۷ ساله را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور معرفی کرد.

پارلمان ایرلند پس از استعفای لئو وارادکار در ماه گذشته، سیمون هریس، رهبر حزب فاین گایل و وزیر آموزش عالی و تکمیلی را به عنوان نخست وزیر آینده این کشور انتخاب کرد.

وزیر ۳۷ ساله دولت ایرلند با ۸۸ رای مورد حمایت قرار گرفت، در حالی که ۶۹ عضو با انتصاب وی مخالفت کردند.

هریس در سخنرانی خود پس از رای گیری گفت: "من این نقش جدید را می‌پذیرم، آماده برای چالش و پر از عزم... این زمان چالش بزرگ است، زمانی است که رهبری اهمیت دارد. "

  • 2024/04/10 09:49:30
  • GMT+08:00
  • /