شورای امنیت عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل را در ماه جاری میلادی بررسی می‌کند
2024/04/09 09:35:12

رئیس دوره ای شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد: شورای امنیت سازمان ملل تصمیم گرفته است که کمیته  این نهاد برای پذیرش اعضای جدید سازمان ملل در ماه جاری میلادی (آوریل) تشکیل جلسه دهد تا درخواست فلسطین برای پیوستن به سازمان ملل به عنوان عضو کامل را بررسی کند.

«ونسا فریزر» سفیر و نماینده دائم کشور مالت در سازمان ملل که کشورش در ماه جاری میلادی (آوریل) ریاست دوره ای شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده دارد، این مطالب را پس از رایزنی های پشت درهای بسته شورای امنیت درباره عضویت فلسطین در گفتگو با خبرنگاران بیان کرد.

فلسطین اکنون ناظر دائمی در سازمان ملل است. در سال ۲۰۱۱، فلسطین برای عضویت دائمی در سازمان ملل درخواست داده بود، اما بعداً تصمیم گرفت برای مدتی به عنوان ناظر دائمی باقی بماند.

در ماه آوریل، فلسطین نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل ارسال کرد و از آن درخواست کرد که پیوستن آن به سازمان ملل متحد به عنوان یک عضو دائمی را دوباره بررسی کند.

شورای امنیت سازمان ملل در صورتی که ۹ عضو از ۱۵ عضو آن به درخواست این کشور رای مثبت دهند، به مجمع عمومی توصیه می کنند. سپس درخواست باید دو سوم آرا را در مجمع عمومی سازمان ملل کسب کند.

  • 2024/04/09 09:35:12
  • GMT+08:00
  • /