آرزوی در آغوش گرفتن پانداها در چین
2024/04/08 07:01:31

راکسی دانک‌ورتز(Roxy Danckwerts)، مسؤول پایگاه نجات حیوانات وحشی زیمبابوه است.  در سال 2015 میلادی، شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین به زیمبابوه سفر کرد و راکسی حیوانات مختلف این پایگاه را به او نشان داد.

گفت‌وگو با رئیس جمهور شی چنان بر او تاثیر عمیقی داشته که می‌گوید: آقای شی جین پینگ به حفاظت از حیوانات اهمیت زیادی می دهد و دوست دارد با دقت با چالش‌های پیش روی حفاظت از حیوانات آشنا شود.

شی جین پینگ یک گلدان به به راکسی هدیه داد که روی آن نقش یک پاندای بزرگ چینی بود. وقتی شی جین پینگ به راکسی گفت که چین در حال اجرای برنامه پرورش پانداها است، راکسی پاسخ داد که آرزو دارد به چین سفر کند و پانداها را در آغوش بگیرد.

راکسی گفت: چین از نظر امور حفاظت از حیوانات وحشی با رهبری شی جین پینگ به پیشرفت‌های بزرگی دست می یابد. معتقدم توجه آقای شی جین پینگ باعث می شود که کارهای محافظت از حیوانات وحشی دوباره به تمرکز جهانی تبدیل می شود.

  • 2024/04/08 07:01:31
  • GMT+08:00
  • /