پیش بینی رشد 5.3 درصدی اقتصاد چین در سال 2024 / چشم انداز مثبت پیش روی اژدهای زرد
2024/04/08 18:15:49

روز دوشنبه هشتم آوریل، دفتر تحقیقات اقتصاد کلان آسه آن، چین، ژاپن و کره جنوبی (AMRO) "چشم انداز اقتصادی منطقه ای آسه آن، چین، ژاپن و کره جنوبی سال 2024" را در سنگاپور منتشر کرد. این گزارش اشاره دارد که رشد اقتصادی مناطق یادشده از 4.3 درصد در سال 2023 به 4.5 درصد در سال 2024 خواهد رسید و پیش بینی می شود نرخ رشد اقتصادی در سال 2025 به 4.2 درصد برسد. از این میان، رشد اقتصادی چین از 5.2 درصد در سال 2023 به 5.3 درصد در سال 2024 خواهد رسید و پیش بینی می شود نرخ رشد اقتصادی چین در سال 2025 به 4.9 درصد برسد.

این گزارش بر آن است که اقتصاد چین در سال 2023 با چالش های زیادی روبرو بوده ،اما همچنان نرخ رشد 5.2 درصدی را حفظ کرده است. علت این امر، نقش مثبت سیاست و تدابیر دولت چین است. در همین باره بر اساس آمارها، شاخص های اقتصاد کلان چین با کاهش نرخ بیکاری، افزایش درآمد سرانه قابل تصرف و رونق صنایع نوظهور استراتژیک در بسیاری از استان‌ها و شهرهای سراسر کشور مثبت بوده است. انتظار می رود در سال 2024، اقتصاد چین به رشد خود ادامه دهد و رشد 5.3 درصدی را تجربه کند.

  • 2024/04/08 18:15:49
  • GMT+08:00
  • /